Hướng dẫn cài đặt EasyEngine trên Linux

EasyEngine (ee) là một công cụ dòng lệnh cho các máy chủ web Nginx để quản lý các trang web WordPress đang chạy trên LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB và PHP-FPM). EasyEngine được tạo bằng python và có thể được cài đặt trên các bản phân phối Debian của Ubuntu và Linux.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước cách cài đặt và quản lý trang web WordPress bằng EasyEngine. Tôi sẽ cài đặt EasyEngine trên máy chủ Ubuntu 18.04 hoặc Debian Jessie 8, cài đặt WordPress và kích hoạt SSL Letsencrypt bằng công cụ dòng lệnh EasyEngine.

Điều kiện cần thiết

 • Sử dụng Ubuntu 18.04 hoặc Debian Jessie 8 Server
 • Có quyền root
 • Một tên miền sử dụng được

Những gì chúng ta sẽ làm?

 • Cài đặt EasyEngine trên Ubuntu 18.04
 • Cài đặt WordPress và Letsencrypt với EasyEngine
 • Cấu hình SSL bổ sung (Ubuntu 18.04)
 • Kiểm tra
 • Lỗi thường gặp

Cài đặt EasyEngine

EasyEngine hiện cung cấp hỗ trợ cho các hệ thống Linux dựa trên Ubuntu và Debian. Trong phần này, chúng tôi sẽ cài đặt công cụ EasyEngine trên máy chủ Ubuntu 18.04 và Debian 8 bằng cách sử dụng tập lệnh cài đặt.

 • Đăng nhập vào máy chủ và cập nhật tất cả các kho lưu trữ.
  sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
 • Tải xuống tập lệnh cài đặt EasyEngine và chạy nó.
  wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee

  Lệnh trên sẽ tự động cài đặt tất cả các gói cần thiết.

 • Nhập tên và địa chỉ email.
 • Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả như dưới đây. Chúng ta cài đặt bash auto-completion cho lệnh EasyEngine ee.
  source /etc/bash_completion.d/ee_auto.rc
 • Và cuối cùng là kiểm tra phiên bản EasyEngine đã được cài đặt.
  sudo ee --version

Vậy là công cụ dòng lệnh EasyEngine đã được cài đặt trên Ubuntu 18.04.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *