Git – Cách push code lên remote repository

Ở bài trước chúng ta đã có một local repository, và đã tạo một commit. Vậy làm thế nào để đồng bộ những thay đổi ở local lên remote để lưu trữ. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy code lên một các đơn giản nhất. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng lệnh $git push.

Git push là gì?
Lệnh $git push dùng để cập nhập nhưng thay đổi từ local repository lên remote repository mà chúng ta đã commit. 

Như hình trên ra có:

  • Commit 3 là commit cho sự thay đổi mới nhất ở dưới local repository.
  • Trên remote repository hiện tại chỉ có hai commit

Vậy là khi chúng ta thực hiện lệnh commit để thêm những thay đổi. Những thay đổi đó vẫn chưa được đẩy lên trên remote repository cho đến khi chúng ta thực hiện lệnh push.

Kết quả sau khi thực hiện $git push:

Sau khi thực hiện push thì những thay đổi ở local repository đã được đưa lên remote repository. Chúng ta có thể cập nhập những thay đổi đó ở bất kỳ một local repository nào khác bằng cách fecth hoặc sử dụng lệnh pull.

Cách push code lên git.

Chuẩn bị:

Thực hiện push code và kiểm tra những thay đổi:

  • Sử dụng tệnh lệnh $git push <remote> <commit>:<branch>. Các sử dụng lệnh như thế này là các push rõ ràng minh bạch với đầy đủ các thông tin về remote cần push và commit muốn push. Cách push này tránh được những sai sót không đáng có.(Mình khuyến khích các bạn sử dụng cách này). Ở đây mình sẽ có lệnh $git push origin HEAD:master.
  • Sau khi thực hiện lệnh push chúng ta có thấy ở commit hiện tại đã được liên kết với remote repository.
    dòng đỏ (origin/master)
  • Để kiểm tra chúng ta sẽ clone remote repository đó ra một project khác nhé. Ở đây mình tạo clone là check_remote. Sử dụng tệp lệnh $git clone <remote> <tên thư mục>
  • Sau đó bạn vào trong thư vừa clone về sử dụng lệnh $git log để kiểm tra nhé.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách push code lên git cho các bạn ùi đó. những phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một brach nhé.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *