Git – Tạo một repository

Repository là nơi bạn sẽ lưu trữ mã nguồn. Bạn có thể lưu trữ, sử dụng lại mã nguồn đó ở một nơi khác. Tùy vào nhu cầu sử dụng làm việc việc với Git. Chúng ta có thể sử dụng kho lưu trữ của các nhà cung cấp quản lý Git trực tuyến. Như Github.com, Bitbucket.org và Gitlab.com (Remote Repository: Kho chứa trên một máy chủ từ xa). Bạn cũng có thể tạo một kho lưu trữ ngay trên máy tính cá nhân của mình.(Local Repository: Kho lưu trữ trên máy cá nhân).
Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo local repository và remote repository. Cách sử dụng và áp dụng làm việc với chúng.

Remote repository

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo remote repository trên Local.( sử dụng cách này để các bạn có thể thuận tiện luyện tập sử dụng các tệp lệnh của Git ).

  • Tạo thư mục để chứa data của remote repository
    Thư mục chứa source của remote repository trên local
  • Vào trong thư mục test_gitsrv mở git bash lên.(ở đây mình tạo là test_gitsrv, các bạn có thể đặt tên là gi cũng được nhé).

 

  • Đây là giao diện cosole của git bash

 

  • Khởi tạo remote repository bằng lệnh sau
$ git init --bare
  • Sau khi thực hiện xong các bạn sẽ thấy trong thư mục test_gitsrv sẽ có thêm các thư mục mới và file mới. Đây là source của remote repository. Như vậy là các bạn đã tạo xong remote repository rồi đó.

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo local repository cho Git

  • Mình sẽ tạo thêm một thư mục nữa có tên là local_repo ngoài thư mục test (các bạn có thể tạo ở bất kỳ chỗ nào mà bạn muốn dùng để làm việc nhé.

 

  • Tương tự như bước tạo remote repository các bạn vào thư mục local_repo mở git bash lên, thực hiện lệnh sau.
$ git init
  • Sau khi thực hiện xong bạn sẽ thấy một thư mục ẩn .git như vậy là bạn đã thành công.

Trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các thực hiện add remote repository vào local repository và thực hiện push một commit khởi tạo đầu tiên.

One thought on “Git – Tạo một repository

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *